Tilrettelegger for post til virksomheter

For at Altinn skal fylle rollen som digital postkasse for næringslivet, er det nødvendig at også offentlige myndighetsutøvere som ikke er tjenesteeiere kan sende post. I versjon 17.1 tilrettelegges Altinn for nettopp dette.

Det er Altinns meldingstjeneste som vil brukes for post til virksomheter. Det gjøres endringer på grensesnittet for avsendervirksomhetene. Blant annet får avsenderne frihet til å definere navn på avsender, slik at det i oversendelsen kan angis hvem som har sendt brevet. For sporbarhetens skyld vil det logges hvem som er avtalepart for meldingen, og hvem som står for transaksjonen.

Oppretter felles meldingstjenester

For å gjøre det mulig for mottakervirksomhetene å styre hvem som får tilgang til hvilke meldinger, opprettes det ti nye meldingstjenester i Altinn som avsenderne kan bruke. Disse tjenestene er felles, noe som betyr at de kan tas i bruk uten tjenesteutvikling for den enkelte avsender. Tjenestene vil få følgende navn:

  • Post fra det offentlige innenfor plan, bygg og geodata
  • Post fra det offentlige innenfor helse, sosial og omsorg
  • Post fra det offentlige innenfor oppvekst og utdanning
  • Post fra det offentlige innenfor kultur, idrett og fritid
  • Post fra det offentlige innenfor trafikk, reiser og samferdsel
  • Post fra det offentlige innenfor natur og miljø
  • Post fra det offentlige innenfor næringsutvikling
  • Post fra det offentlige innenfor skatter og avgifter
  • Post fra det offentlige innenfor tekniske tjenester
  • Post fra det offentlige innenfor administrasjon

Grupperingene er valgt på bakgrunn av begrepene og grupperingene brukt av blant annet LOS, KOSTRA og SSB, samt undersøkelse av kommuners nettsteder.

Løses med virksomhetssertifikat

De nye tjenestene skal kunne brukes også av offentlige myndighetsutøvere uten ordinær samarbeidsavtale med Altinn. Det vil inngås egne avtaler med disse, og de vil når avtalen er på plass behandles som tjenesteeier av Altinn-løsningen. For å benytte de felles meldingstjenestene kan myndighetsutøverne velge mellom å bruke dagens grensesnitt eller et nytt grensesnitt som krever at de autentiseres med virksomhetssertifikat. Tjenestene vil forvaltes av Altinn sentralforvaltning.

Avsender vil kunne gjøre oppslag på status for meldingene, for eksempel for å sjekke om meldingen er blitt lest. Altinn sørger også for standard varsling og revarsling av virksomheter basert på informasjonen i «Kontaktinformasjon for virksomheter» i Altinn.

Lite merkbart for brukerne

Alle virksomheter har allerede en kanaluavhengig meldingsboks i Altinn som de selv styrer tilgangene til. For sluttbrukerne medfører derfor ikke tilretteleggingen til vesentlige endringer. Det mest merkbare er at det dukker opp ti nye tjenester som det kan delegeres rettigheter til, slik at de rette personene i virksomheten får lesetilgang for de aktuelle meldingene. Siden tjenestene er felles, er det ikke nødvendig for brukerne å ta hensyn til hvem som er avsender når de delegerer.

Publisert: 22.12.2016lba