Oppdatert servicerapport fra desember

I servicerapporten fra desember har det vært feil i statistikken for samtykker i første versjon av rapporten som ble sendt ut. Her finner du oppdatert rapport med riktige tall.

Oppdatert tall for samtykke finner du på side 23 i servicerapporten.

Altinn sentralforvaltning servicerapport for desember 2017.


Publisert: 17.01.2018ehk