Om SERES

SERES (forkortelse for SEmantikkRegister for Elektronisk Samhandling) er en nettbasert løsning hvor brukere kan etablere og forvalte sine egne metadata til bruk i informasjonsforvaltning og tjenesteproduksjon. SERES erstatter Oppgaveregister-løsningen som så langt har levert metadata til Altinn. Den skal også erstatte og forbedre funksjonaliteten i Oppgaveregisteret.

I SERES etablerer man modeller som beskriver informasjon innenfor et domene. Et domene er i denne sammenheng en offentlig aktør, tjenesteeier eller et fagområde.

Ut fra disse informasjonsmodellene kan brukeren lage produkter (p.t. meldingsspesifikasjoner) til bruk i tjenesteutviklingen.

Hva er metadata?

Motivasjon for SERES-løsningen

Det er stadig økende forventninger fra privatpersoner, næringslivsaktører, politikere og media til konglomeratet av IT-løsninger som settes opp for informasjonsutveksling med og mellom offentlige institusjoner. Kravene til kvalitet tvinger frem tunge, kostbare utviklingsprosjekter for å etablere og vedlikeholde løsningene.

For å møte denne utfordringen må en bygge løsninger på en smart måte ved å benytte standard programvare-komponenter og minst mulig skreddersøm. Det er i denne erkjennelsen dagens SERES-løsning er utviklet der modelldrevet arkitektur er et sentralt stikkord.

Følgende scenarier kan illustrere forventningene:

  1. Adresseendring må kunne meldes i enhver løsning hvor disse dataene etterspørres. Endringen må deretter distribueres til hele offentlig sektor, både stat, kommuner og viktige næringslivsaktører som for eksempel Posten.
  2. Spesifikasjon av hemmelig adresse må ha en restriktiv distribusjon. Vi trenger altså beskrivelser som setter konfidensialitet av data.
  3. Lønnsrapportering fra en bedrift må kunne gjøres samlet en gang per måned tilknyttet lønnskjøringer i bedriften. Lønnsdata distribueres så til alle offentlig brukere av disse dataene.
  4. En lege som kommer til et ulykkessted må få tilgang til journalinformasjon som er kritisk for behandlingen, men ikke noe mer.
  5. Mange lokale kopier av data medfører økt risiko for utilsiktet lekkasje. Og datakvaliteten forringes fordi oppdatering av dataene gjerne ligger etter.

Utdypende beskrivelse om SERES og metadata

Publisert: 12.04.2011tal IOppdatert: 01.10.2016tal