Modellere informasjon i SERES Domeneklient

Denne klienten speiler innholdet av SERES Repository og tillater inspeksjon, innlegging og endringer av modellene på alle nivåer - dvs. begrepsnivået (begreper og begrepsrelasjoner), strukturnivået (strukturmodeller med strukturelementer) og implementasjonsnivået (bruksnære elementer i data- og meldings- og presentasjonsmodeller). Utvikling av meldings- og presentasjonsmodeller er tilpasset Altinn II-tjenesteutvikling og –realisering. Denne utviklingen baseres på gjenbruk av strukturelementer og knytning til begreper.

Relasjoner mellom de forskjellige elementer i modellene kan følges og ev. endres. Brukeren kan kopiere hele modeller eller deler av modeller innenfor de regler som er definert, redigeringer kan angres og det er mulig å holde flere modeller innenfor et domene aktive samtidig for sammenligning eller kopiering.

Brukeren oppretter nye edisjoner (domeneversjoner) for videre bearbeiding av modellinnholdet i domenet. Edisjonen kan bearbeides og mellomlagres lokalt før den sendes til Repository. Med kommandoen ”Send til godkjenning” sendes en melding om at godkjenningsprosessen av edisjonen kan starte.

Klienten inneholder funksjonalitet for validering av data på valgfritt nivå i modellen. Feil som blir identifisert blir listet opp med lenke til stedet hvor feilen er i modellen. Det er også funksjonalitet for en parameterstyrt generering av XSD.

Klienten inneholder online brukerdokumentasjon og situasjonstilpassede hjelpetekster. I tillegg finnes det på SERES Dokumentsenter en håndbok med innføring i verktøyet og hjelp til modellering fra «a til å». I tillegg kan man sende spørsmål pr e-post til SERES brukerservice (support@seres.no).

Publisert: 08.06.2011cmsadmin