ALTINN TJENESTEKATALOG

Altinn Tjenestekatalog skal gi en samlet oversikt over tjenestene vi tilbyr til enhver tid, samt sikre at våre samarbeidspartnere, Tjenesteeiere, sluttbrukere og sluttbrukersystemer har en omforent forståelse av nytteverdien av tjenestene som tilbys.

NB! Tjenestekatalogen er fortsatt under utvikling.

symbol

Rådgivning

Avdeling for Altinn og Seres (AAS) består av flere avdelinger. Avdeling Forretningsutvikling har ansvaret for forretningsutvikling, strategisk rådgivning og innovative tjenester. For mer informasjon ta kontakt med AAS-Forretningsutvikling@brreg.no

Tjenestetyper