symbol

Altinn support

Brukersupport

Altinn Brukerservice tilbyr veiledningstjenster omkring spørsmål som gjelder innlogging, hvordan finne fram til riktig tjeneste, forståelse av felles funksjonalitet og teknisk veiledning til skjemautfylling, innsending, signering og mye mer.

 

Altinn Brukerservice(ABS)

Altinn brukerservice bygger på Brønnøysundregistrenes mangeårige erfaring med dataassistert planlegging av nødvendig bemanning foran etatens egne skjemafrister. 
Faglige spørsmål om besvarelse av det enkelte skjemaet eller forhold i den enkelte tjenesten, sendes videre til faglig brukerstøtte hos etatene ut fra klare grensedragninger i avtale med hver enkelt etat. 

  • 146 000 henvendelser på telefon og 45 000 e-poster i 2015
  • Tilgjengelig på telefon, e-post og sosiale medier kl 08.00 til 15.30 på hverdager. Utvidet åpningstid kan bestilles ved frister og spesielle hendelser
  • Ca 40 veiledere opplært til å besvare henvendelser fra Altinn i første- og andrelinje
  • Grundig og systematisk opplæring med fadderordning for veilederne
  • Fokus på jevnlig faglig oppdatering
  • Benytter brukerkunnskapen til å forbedre hjelpesidene på altinn.no, for å få brukeren selvhjulpen på nett
  • Kort ventetid og kyndig veiledning ifølge brukertester
Tilbake til toppen

Altinn Servicedesk(SD)

Altinn Servicedesk(SD) er en tjeneste som rettet mot Sluttbrukersystemer og Tjensteeiere, samt understøtte 2 linje hos brukerservice (ABS).

Servicedesk er opprettet for mottak og registrering av saker som:

  • Support
  • Feil
  • Bestillinger

Som Altinn sine leverandører eller interne ressurser må bistå tjenesteeiere og sluttbrukersystemer å utføre.

Servicedesken skal følge opp alle saker kontinuerlig til de er løst, og sikre for at informasjon blir gitt innmelder underveis i prosessen.

Servicedesken vil være Leverandørenes førstelinje og kan nås på telefon eller e-post.

Tilbake til toppen

Driftsvarsel

Altinn Sentralforvaltning har som standard tjeneste å sikre kontinuerlig varsling av driftshendelser eller planlagt vedlikehold, som kan påvirke bruken av Altinn sitt produksjon og testmiljøer for tjenesteeiere, sluttbrukere og sluttbrukersystemer. 

Tilbake til toppen