symbol

Altinn support

Operativ rådgivning og veiledning

Altinn Sentralforvaltning tilbyr rådgivning og veiledning for å kunne supportere Tjenesteiere, sluttbrukersystemer og sluttbrukere.

Dette er team med gode og kvalitative kunnskaper rundt produktene som benyttes i Altinn, de skal sikre en god og fremoverlent service for å gjøre det enkelt å ta i bruk Altinn med tilhørende produkter og tjenester.

Ta kontakt med ServiceDesken via selvbetjeningsportalen eller på tjenesteeier@altinn.no for å komme i dialog med oss

Serviceleder

Målgruppe:

Er operativt ansvarlig for alle tjenesteeiere, sluttbrukersystemleverandører og andre utviklere/sluttbrukere som benytter Altinn løsningen med tilhørende grensesnitt.

Hva kan serviceleder bidra med:

 • kontaktpunkt ved kundedialog
 • kontaktpunkt ved eskalerte hendelser
 • kontaktpunkt ved klager
 • er ansvarlig for drift og forvaltning av tjenestene i Altinn.
 • er hovedansvarlig for å sikre totalleveransen i Altinn-samarbeidet (kontraktuelt, merkantilt og kvalitetsmessig

Ta kontakt med ServiceDesken via selvbetjeningsportalen eller på tjenesteeier@altinn.no for å komme i dialog med oss

Tilbake til toppen

Tjenesteutviklingsveileder

Målgruppe:

Tjenesteeiere og/eller konsulenter, som på vegne av en tjenesteeier trenger bistand knyttet til tjenesteutvikling i Altinn og Seres.

Hva kan tjenesteutviklingsveiledere bistå med:

Tjenesteeier kan etter eget ønske få en tjenesteutviklingsveileder hos Altinn og Seres som bistår i tjenesteutviklingsprosessen slik at vi sammen kan realisere tjenesteeier sin tjeneste på en mest mulig effektiv måte. Tjenesteutviklingsveileder kan bidra med:

 • gjennomføring av oppstarts-workshop
 • behandling av løpende henvendelser underveis i prosjektet
 • å avholde jevnlig statusmøter
 • råd og veiledning knyttet til tjenesteutviklingsverktøyene

Ta kontakt med ServiceDesken via selvbetjeningsportalen eller på tjenesteeier@altinn.no for å komme i dialog med oss

Tilbake til toppen

Løsningsarkitekt

Målgruppe:

Tjenesteeiere som trenger bistand for å kunne se mulighetsrommet slik at de får en optimal utnyttelse av Altinn-plattformen.

Hva kan løsningsarkitektene bidra med?

 • bistand og rådgivning knyttet til analyse av forretningsprosesser
 • bistand og rådgivning knyttet til tjenesteeiers behov
 • bistand og rådgivning knyttet til utarbeidelse av løsninsforslag for hvordan løsningen kan brukes til å dekkes tjenesteeieres behov.
 • følge opp tekniske spørsmål

Ta kontakt med ServiceDesken via selvbetjeningsportalen eller på tjenesteeier@altinn.no for å komme i dialog med oss

Tilbake til toppen