symbol

Altinn support

Sluttbrukersystemer

Altinn tilbyr støtte for åpne grensesnitt, og har helt siden starten i 2003 jobbet for størst mulig grad av integrasjon mot datasystemene som brukes i næringslivet og blant de profesjonelle brukerne.

Mer informasjon om integrasjon av datasystemer mot Altinn