Statistikk og rapporter
symbol

Altinn support

Statistikk og rapporter

Altinn leverer ulike statistikker og rapporter til Tjenesteeiere. Se beskrivelsen under menyvalget Statistikk eller Rapporter, over hva som er en del av leveranser for de tjenesteiere som har avtale med Altinn.

Andre spesialrapporter må bestilles særskilt.

Statistikk

I Altinn tilbyr vi ulike typer statistikker.

Transaksjonsstatistikken: Denne statistikken viser en oversikt over alle transaksjoner siste måned. Disse kan sorteres og filtreres blant annet per tjenesteeier, per tjeneste, per sluttbrukersystem osv.

Grensesnittstatistikk: Denne daglige statistikken viser status, inkludert antall overføringer, for abonnement og batch.

Påloggingsstatistikk: Denne statistikken viser bruken av Altinns egne innloggingsmetoder, og har sammenligning mot fjoråret.

PSA-statistikk: Statistikk rundt bruk av selvangivelsesskjemaene.

Alle statistikker finner du på på følgende link:  statstikkområdet på dokumentsenteret.

Andre spesifikke kundenære statistikker må bestilles særskilt.

Tilbake til toppen

Rapportering

Standard rapporter som leveres Tjenesteeiere er:

  • Månedlig Service Rapport
Tilbake til toppen