Altinn-APPS
symbol

Digital dialog

Altinn-APPS

Altinn Apps er i dag tre applikasjoner som er utviklet på de tre dominerende mobile plattformene iOS, Android og Windows Phone. Funksjonalitet som foreløpig er tilgjengelig via apps er pålogging (via ID-Porten), visning av elementer i meldingsboks, signering (begrenset til noen få tjenester) og valg av aktør (person/organisasjon) som man har fått rettigheter av.

Fordeler og muligheter

Altinn-appen dekker et behov for enkel tilgang til meldingsboksen i Altinn på mobilen. Med appen kan du for eksempel sjekke skatteoppgjøret på mobilen mens du sitter på bussen på vei til jobb, eller du kan se om det er kommet noen meldinger til foretaket du er styreleder i. 

Foreløpig er følgende funksjonalitet tilgjengelig via apps:

  • Pålogging (via ID-Porten)
  • Visning av elementer i meldingsboks
  • Signering (begrenset til noen få tjenester)
  • Valg av aktør (person/organisasjon) som man har fått rettigheter av

Det er et stort potensiale for fremtidig bruk av Altinn-appen og dette er noe det er fokus på fra Altinn sin side. Det vil sees på muligheter for å utnytte de mulighetene som apps har for å forenkle og effektivisere oppgaver for brukerne, som rask og sikker innlogging basert på biometri (fingeravtrykk eller scanning av øyne) og varsling som kan integreres i arbeidsflyten til bruker på en mye mer effektiv måte enn SMS eller epost. Dagens apps utnytter heller ikke det mulighetsrommet som finnes for utbredelse. Eksempler på dette er iPad og Apple TV og Windows 10-baserte laptop-er og PC-er.

Målet er at Altinn-appen skal bidra til å effektivisere dialogen med det offentlige.

Funksjonaliteten i appen realiseres ved å benytte Altinn sitt REST API (tekniske grensesnitt).

Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

Foreløpig er følgende funksjonalitet tilgjengelig via apps:

  • Pålogging (via ID-Porten)
  • Visning av elementer i meldingsboks
  • Signering (begrenset til noen få tjenester)
  • Valg av aktør (person/organisasjon) som man har fått rettigheter av
Tilbake til toppen

Hvordan komme i gang med tjenesten

Under utvikling

Tilbake til toppen

Råd og tips

Under utvikling

Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

Under utvikling

Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

Under utvikling

Tilbake til toppen

Teknisk dokumentasjon

Under utvikling

Tilbake til toppen