Fordeler og muligheter

Innsynstjenester er tjenester som brukes til å hente data fra en tjenesteeier til Altinn ved å kalle en eller flere web services. Forretningslogikk og data ligger hos tjenesteeier, mens presentasjonen av dataene ligger i Altinn. Tjenesteeiere kan gjøre informasjon i egne registre (for eksempel saksbehandlingsløsninger eller elektroniske saksarkiv/saksmapper) tilgjengelig for den enkelte brukeren eller dennes representant. Dataene kan også gjøres tilgjengelig for sluttbrukersystem.

Innholdet i en innsynstjeneste vil på samme måte som for innsendingstjenester være alt som har med skjema, datainnholdet og selve interaksjonen med sluttbruker i sluttbrukerløsningen å gjøre. Uthenting av data fra tjenesteeiers systemer håndteres gjennom en såkalt mapper, som er en komponent for fleksibel integrasjon mellom Altinn og andre systemer.

Innsynstjenesten består av følgende hoveddeler:

  • Mappere mot eksterne webtjenester- For utarbeidelse av Web Service mappere av innsynstjenester så er dette kode som tjenesteeier utvikler i Visual Studio
  • InfoPath-skjema – visningen av innsynsoppslaget

Tjenesteeier definerer tjenesten som skal supplere dataene, og definerer så et InfoPath-skjema som viser dataene for brukeren. Tjenesteeier kan definere om brukerne skal kunne lagre innsynstjenesten i min meldingsboks. Dette for at sluttbruker kan velge om de vil lagre en signert kopi av en innsynstjeneste. Den signerte innsynstjenesten lagres da i brukers arkiv i Altinn. En innsynstjeneste som ikke er signer og arkivert vil ikke være tilgjengelig i Altinn etter at den er benyttet. Sluttbruker kan også videresende Altinn-signert innsynstjeneste på e-post.

Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

Under utvikling

Tilbake til toppen

Hvordan komme i gang med tjenesten

Under utvikling

Tilbake til toppen

Råd og tips

Under utvikling

Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

  • Portal
  • WebService
Varslingstjeneste
Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

Innsynstjeneste i Altinn forutsetter bruk av autentisering og autorisasjon i Altinn.

Tilbake til toppen

Teknisk dokumentasjon


Tilbake til toppen