symbol

Digital dialog

Samhandlingstjeneste

Er en sammensetning av flere enkeltstående tjenester til en helhetlig prosess mellom en eller flere sluttbrukere og en eller flere offentlige virksomheter. De ulike enkelttjenestene grupperes og presenteres for sluttbruker på en arbeidsflate. Arbeidsflaten kan samtidig gi veiledning og støtte i prosess og regelverk. 

Fordeler og muligheter

Hvilke muligheter gir den

En samhandlingstjeneste styrer sluttbruker gjennom en naturlig arbeidsflyt/prosess der definerte hendelser flytter samhandlingstjenesten fra steg til steg. Logging og sporing gjør at prosessforløpet kan spores uten avbrudd tilbake til utgangspunktet selv om prosessen går over tid og ulike aktører utfører sine steg én eller flere ganger.

I sin enkleste form kan en samhandlingstjeneste samle tjenester som inngår i en enkel sekvensiell prosess mellom én avgiver og én tjenesteeier. Et eksempel på dette kan være at man sender inn søknad, mottar svar, sender eventuelt klage og mottar svar. 

I mer komplekse tilfeller kan samhandlingstjenesten involvere flere tjenesteeiere og/eller tillate svært mange alternative løp, avhengig av sluttbrukers handlinger kombinert med utfallet av enkelttjenestene som inngår i den.

Hvilke fordeler gir den oss

  • Sikkerhet
  • Flere aktører kan involveres i samme tjeneste
  • Valideringer og hjelp om man ønsker
  • Elektronisk signering
  • Realisere en dialog mellom sluttbruker og tjenesteeier(e)
  • Språkstøtte
  • Generering av PDF for utskrift og arkivering
  • Håndtering av prosessflyter (mulig med flere signeringer, betaling)
Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

Under utvikling

Tilbake til toppen

Hvordan komme i gang med tjenesten

Under utvikling

Tilbake til toppen

Råd og tips

Under utvikling

Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

Under utvikling

Varslingstjeneste
Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

Under utvikling

Tilbake til toppen