Fordeler og muligheter

Hvilke muligheter gir den

Varsel sendes basert på informasjon om konkret angitte adresser, mobiltelefonnummer og/eller e-post adresse eller ved å oppgi kun fødselsnummer eller organisasjonsnummer. For fødselsnummer hentes informasjonen fra Difi sitt kontakt- og reservasjonsregister og for organisasjonsnummer benyttes informasjonen som ligger på enheten i Altinn sitt kontaktregister. Dette inneholder både kontaktinformasjonen som er angitt i Enhetsregisteret i tillegg til informasjon lagt inn av organisasjonen selv.

Varslene kan sendes ut både på e-post og SMS.

Altinn har mulighet til å sende ut varsler til sluttbrukerne når tjenesteeier sender meldinger eller  legger ut helt eller delvis forhåndsutfylte skjema i sluttbrukers meldingsboks. Det kan også sendes ut frittstående varsel som ikke er knyttet til en bestemt melding eller skjema.

Varslene må være definert i Altinn før de kan benyttes av tjenesteeier. Altinn har flere generelle varselmaler som kan benyttes. I tillegg er det mulig å bestille egne maler.

Tjenesteeier må selv spesifisere type mottakeradresse, tidspunkt for varsel, språk for varsel og hvilken varselmal som skal benyttes. Varslene sendes innenfor gitte tidspunkter. Som hovedregel sendes det ikke ut varsler på helligdager eller utenfor vanlig arbeidstid. 

Hvilke fordeler gir den oss

  • Sikker dialog med bruker
  • Tjenesteeier varsler når han ønsker
  • Altinn har oversikt over hvem som skal varsles - hvis ønskelig
  • Dialog: benytte tjenesten sammen med andre tjenester i samspill for å realisere en dialog mellom sluttbruker og tjenesteeier
  • Språkstøtte
Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

  • Varsling på e-post
  • Varsling på sms
  • Påfølgende varsel (purring) dersom meldingen ikke er åpnet innen et gitt tidspunkt
Tilbake til toppen

Hvordan komme i gang med tjenesten

Under utvikling

Tilbake til toppen

Råd og tips

Under utvikling

Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

Under utvikling

Varslingstjeneste
Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

Under utvikling

Tilbake til toppen

Teknisk dokumentasjon

Informasjon om varsling:

Tilbake til toppen