Fordeler og muligheter

Altinn API-et er et grensesnitt mellom brukerne og komponentene som allerede finnes i Altinn. Dette grensesnittet muliggjør å bruke Altinn-innhold i for eksempel apper på smarttelefoner og andre nettportaler enn altinn.no.

Altinn API benytter REST arkitekturstil, og baserer seg på en semantisk definisjon av innholdet. Strukturen i responsen fra API-et kan endre seg, men betydningen av elementene er den samme.

Dette blir som når man navigerer seg inn på en vanlig nettside. Da kan en klient navigere seg inn i API-et ved å følge lenker med en definert betydning. Det er ikke sikkert at URL-en man var på sist fortsatt eksisterer, men det vil være mulig å bla eller søke seg tilbake til det samme innholdet fra forsiden.

Fordelen med dette er at Altinn har mulighet til å bygge ut og omstrukturere innholdet i API-et uten at dette hindrer en klient fra å finne frem til innholdet den brukte fra før.

Les mer om Altinn-API

Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

Ekstern tilgang til «Min Meldingsboks»

 • Hente ut skjema og meldinger  
 • Slette skjema og meldinger
 • Filtrere skjema og meldinger

Sende inn fra eksterne skjema

 • Fylle ut og mellomlagre skjema
 • Signere skjema
 • Legge ved vedlegg eller benytte underskjema
 • Hente preutfyllingsdata

Tilgang til innsynstjenester

 • Hente ut informasjon fra tjenesteeiers fagsystemer

Ekstern rolle- og rettighetsadministrasjon

 • Hente ut avgiverliste
 • Administrere roller
 • Administrere rettigheter
 • Utføre delegeringer
 • Informasjon om samtykkegivere

Ekstern tilgang til profilinformasjon

 • Hente kontaktinformasjon for virksomheter
 • Hente kontaktinformasjon for privatpersoner
Tilbake til toppen

Hvordan komme i gang med tjenesten

Beskrivelser av hvordan man får api-nøkkel og benytter API-et finner du på Altinns dokumentasjonssider på github: https://altinn.github.io/docs/api/kom-i-gang/

Tilbake til toppen

Råd og tips

 • Ved bruk av REST-API fra eksterne nettsider er man avhengig av en gyldig sesjon i Altinn. 
 • Nettlesere har i dag i større grad lagt inn sperre for cookies på tvers av domener. Legg derfor til rette for at bruker kan via sendt via Altinn under pålogging (vises ikke for sluttbruker) - dette er beskrevet her.
 • Skal dere utvikle egne apper for tjenester kan Altinns referanseapp være til inspirasjon på hvordan integrasjon kan gjøres.
Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

API-et baserer seg på de mekanismene som allerede finnes i HTTP-standarden og meldingshoder som brukes av vanlige nettlesere og webservere i dag.  Altinn API støtter følgende formater:

• application/HAL+json

• application/HAL+xml

• application/xml

• application/json

Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

Altinns REST-api kan benyttes for innsendingstjenester, meldingstjenester, og innsynstjenester.

Hvilke tjenester som er mulig å sende inn data på over api-et er styrt av tjenesteeier. Tjenester som kan sendes inn over REST har flagget RestEnabled satt til true i metadata-ressursen.

Mer informasjon om det ligger her: https://altinn.github.io/docs/api/diverse/metadata/

Tilbake til toppen

Teknisk dokumentasjon

Dokumentasjon og veiledning i bruk av Altinns REST-API finnes her:

https://altinn.github.io/docs/api/

Teknisk beskrivelse av api-et for sluttbruker ligger her:

https://www.altinn.no/api/help

Altinn har tilgjengeliggjort referansekode på github for å gjøre det enklere for ulike tilbydere å lage applikasjoner med Altinn-funksjonalitet.

https://github.com/Altinn/

Der ligger også Altinn-appen:

https://github.com/Altinn/AltinnApp


Tilbake til toppen