Altinn-portal

Fordeler og muligheter

Fordelene med å benytte seg av Altinn-portalen og dens standardfunksjonalitet er at brukerne får et kjent brukergrensesnitt som de kjenner fra andre tjenester/tjenesteeiere. De finner kvitteringer der de er vant med det og de kan sette opp varsling i et felles brukergrensesnitt.

For de forskjellige tjenestetypene tilbyr portalen brukergrensesnitt for å navigere seg mellom og i tjenestene.

Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

  • Meldingsboks
  • Arkiv
  • Arbeidsflyt
  • Profil
Tilbake til toppen

Hvordan komme i gang med tjenesten

Hvis man ikke gjør at aktivt valg om at tjenesten kan skal benytte kun skal være tilgjengelig via REST/Web service vil tjenestene være tilgjengelig i Altinn-portalen for sluttbrukere.

Tilbake til toppen

Råd og tips

  • Pek brukeren til Altinns egne hjelpetekst hvis det er behov for å veilede sluttbrukeren.
  • Prøv å gjør informasjonen i tjenestekatalogen best mulig slik at sluttbruker i størst mulig grad forstår hva som kreves av tjenesten de skal benytte.
Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

  • Portal
Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

For tjenesteeiere gir portalen liten nytte uten at man også tilbyr tjenester i portalen. Dette kan være meldingstjeneste, innsendingstjeneste, innsynstjeneste, samhandlingstjeneste.

Tilbake til toppen

Teknisk dokumentasjon

Informasjon om Altinn Portal:

Tilbake til toppen