symbol

Integrasjon

Grensesnitt for sluttbrukersystem

Altinn støtter åpne grensesnitt og har helt siden starten jobbet for størst mulig grad av integrasjon mot datasystemene som brukes i næringslivet og blant de profesjonelle brukerne. For datasystemer er det webservices som tilbys som integrasjonsgrensesnitt inn mot de tjenester Altinn tilbyr.

Fordeler og muligheter

Tilgang til tjenester og generell funksjonalitet i Altinn tilbys sluttbrukere uten at man trenger å være pålogget i portalen. Regnskapsførere, revisorer og andre større virksomheter som utfører mesteparten av sitt arbeid i et datasystem sender direkte fra systemet over til Altinn. Det har også blitt vanlig blant mindre aktører å bruke datasystem i forbindelse med innsending til Altinn da dette støtter opp om arbeidsprosessen til brukerne.

For sluttbrukersystemer er det webservices som tilbys som integrasjonsgrensesnitt inn mot de tjenestene Altinn tilbyr. Det tilbys flere tjenester innenfor flere funksjonelle områder og en egen Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer beskriver hvilken funksjonalitet som finnes med referanser til hvilke webservices som benyttes. 

Eieren av et sluttbrukersystem må registrere dette i Altinn slik at Altinn har mulighet til å autentisere og autorisere systemet på vegne av en avgiver. Ved registrering i portalen opprettes en unik sluttbrukersystemidentifikator og denne identifikatoren sendes med i alle webservice kall som gjøres mot Altinn.

Kvitterings- og sporingsmekanismer ivaretar behov for tilbakemelding på det som er utført og sporing av data som er utvekslet gjennom plattformen.

Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

• Autentisering og autorisasjon av sluttbrukersystem og brukere

Benytte innsendingstjeneste

Benytte meldingstjeneste

Benytte formidlingstjeneste

Benytte innsynstjeneste

  • Benytte samhandlingstjeneste
Tilbake til toppen

Råd og tips

Under utvikling

Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

Under utvikling

Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

Under utvikling

Tilbake til toppen