Autorisasjon
symbol

Sikkerhet

Autorisasjon

Autorisasjonskomponenten i Altinn er svært funksjonsrik og gir et kraftig verktøy til tjenesteeiere for å kunne styre tilgang til tjenester.

Tjenesteutvikler kan definere hvilke roller som kreves for å brukes en tjeneste og Altinn sikrer at brukerne tilfredsstiller kravene. I Altinn kan også sluttbruker delegere videre rettighetene slik at for eksempel andre personer i en organisasjon kan utføre oppgaver.

Fordeler og muligheter

Altinn har integrert Folkeregister og Enhetsregister noe som gjør at man som tjenesteeier i Altinn får god tilgangskontroll på tjenester som skal benyttes av private eller organisasjon.

Sluttbrukere har gode muligheter til å administrere sine rettigheter videre til andre innad eller utenfor sin organisasjon, noe som sikrer at de riktige personer får benyttet seg av tjenestene.

For tjenesteeier tilbyr også Altinn grensesnitt som gjør det mulig å hente ut autorisasjonsinformasjon som for eksempel informasjon om hvilke roller en person har for en organisasjon.  Dette kan brukes for å styre tilgang i eksterne løsninger.

Tjenesteeier kan også benytte seg av et teknisk grensesnitt for å spørre om en bruker har tilgang til å utføre operasjoner på en gitt tjeneste. 

Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

  • Styring av tilgang på tjenester basert på roller i Enhetsregisteret/Altinn
  • Styring på mulige avgivere via tjenesteierstyrt register
  • Ekstern bruk av Altinns autorisasjonskomponent
Tilbake til toppen

Hvordan komme i gang med tjenesten

Brødtekst - Hvordan komme i gang med tjenesten? - Sikkerhet-Autorisasjon

Tilbake til toppen

Råd og tips

  • Knytt tjenester til roller som funksjonelt passer andre tilsvarende tjenester
  • Oppfordre til enkeltdelegering av rettigheter over det å opprette lokale roller
Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

  • REST-API
  • Sluttbrukersystem
  • Portal
Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

Mye av funksjonaliteten som er tilgjengelig for sluttbruker er knyttet til at man som tjenesteeier har tjenester i Altinn plattformen.

Tilbake til toppen