symbol

Sikkerhet

Logging

Altinnplattformen logger bruk av plattformen på en rekke måter.

Logging av hendelser i løsningen skjer både i applikasjoner, databaser, i operativsystemet og i infrastrukturkomponenter. Ulike komponenter har ulik rotasjonstid (sletting) basert på nødvendigheten for loggingen. Loggdata som ikke er relevant vil bli slettet.

Fordeler og muligheter

Fordelen med å ta i bruk Altinn som plattform for tjenester er at man får med forskjellige type loggefunksjonalitet.

Alle innlogginger av brukere blir logget med informasjon om tidspunkt, IP-adresse
Tilgang til data blir logget med tidspunkt og med informasjon om bruker og hvilke data som ble aksessert.

Hendelser som utfylling, signering, innsending blir logget i eventloggen og gir sluttbrukerne mulighet til selv se informasjon.

Ved behov kan Altinn teamet analysere logger for å hjelpe tjenesteeier.

Loggene i Altinn er benyttes også til rettslige tvister.

Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

  • Autentiseringslogg
  • Autorisasjonslogg
  • Hendelse logg (event)
Tilbake til toppen

Hvordan komme i gang med tjenesten

Logging er automatisk en del av tjenester i plattformen.

Tilbake til toppen

Råd og tips

Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

  • REST-API
  • Web Service
  • Portal
Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

Logging er ingen tjeneste man kan kjøre for seg selv, det er en del av andre tjenester man benytter i plattformen.

Tilbake til toppen

Teknisk dokumentasjon

Informasjon om logging:

Tilbake til toppen