Fordeler og muligheter

Altinn støtter signeringsfunksjonalitet på innsendingstjenester. Dette betyr at tjenesteeier kan sette opp at som del av arbeidsflyten for utfylling av en innsendingstjeneste skal det signeres en eller flere ganger.

Kravet vil typisk knyttes opp mot en gitt rolle i Altinn for at tjenesteeier skal kunne på en god må definere hvem som må signere en innsending.

Signeringen kan styres av innhold i skjema slik at man f.eks. kan tvinge at revisor signerer i tilfeller hvor et gitt beløp overstiger en grense. Dette kalles betinget signering.

Altinn støtter også at tjenesteeier definerer deler av skjema som kilde til hvem som skal signere.  Dette kan f.eks. bety at bruker fyller ut informasjon om en person eller organisasjon i skjema og at basert på dette så må disse signere på skjema.  Dette kalles automatisk parallell signering.

Hvis du har ekstra høye krav til sikkerhet kan du kreve at signering skjer med BankID eller Buypass.

Tilbake til toppen

Hvilke produkter tilbys under tjenesten

  • Enkel signering
  • Betinget signering
  • Parallell signering
  • Automatisk parallell signering
  • Nivå 4 signering med BankID og Buypass.
Tilbake til toppen

Hvordan komme i gang med tjenesten?

I utviklingshåndboken er det beskrevet hvordan man setter opp signering på innsendingstjenester.

Tilbake til toppen

Råd og tips

  • Hvis du har behov for å kunne sende inn via sluttbrukersystem må sikkerhetsnivå settes til nivå 2 for signering.
Tilbake til toppen

Kanaler som kan benyttes i tjenesten

  • REST-API
  • Web Service
  • Portal
Tilbake til toppen

Avhengigheter til andre tjenester

Signering kan kun brukes sammen med innsendingstjenester.

Tilbake til toppen

Teknisk dokumentasjon

Informasjon om signering:

Tilbake til toppen