Annet

1. Lese egne profildata (Privatperson)
Man kan hente ut informasjon fra egen brukerprofil i Altinn, som gir oversikt over hvem som er logget inn (Navn,Adresse,  Personnr, ...). Det returneres også en lenke til profilsiden i Altinn.no portalen (lenke av type "portalview").

 GET operasjon for å lese min Profil:

GET /api/my/profile
HTTP/1.1
ApiKey: myKey
Accept: application/hal+json

 

Respons fra API:

{
    "Name": "HÅKON TRANA",
    "AddressLine1": "",
    "AddressLine2": "Borgermester Platous gate 7",
    "AddressLine3": "5008 BERGEN",
    "UserName": "haakon@trana.net",
    "MobileNumber": "99988888",
    "PreferredLanguage": "NorwegianNO",
    "ShowClientUnits": true,
    "PrivateConsent": true,
    "ProfessionalConsent": true,
    "ContactInformation": {
        "Email": "haakon@trana.net",
        "Mobile": "99988888",
        "RequestsEmailReceipts": false
    },
    "_links": {
        "self": {
            "href": "https://tt02.altinn.basefarm.net/api/my/profile"
        },
        "portalview": {
            "href": "https://tt02.altinn.basefarm.net/Pages/Profile/MyUserSettings.aspx"
        }
  

 

2. Les kontaktinformasjon for Virksomheter

Det er mulig å hente ut informasjon fra Kontaktinformasjon registrert på virksomheter brukeren har rettigheter for i Altinn. Ornganisasjonsnummeret til virksomheten benyttes til adressering.

 GET operasjon for å lese kontaktinformasjon for en virksomhet:

GET /api/{orgno}/profile
HTTP/1.1
ApiKey: myKey
Accept: application/hal+json

 

Respons fra API:

{
    "Entity": "Altinn testvirksomhet",
    "Email": test@test.com,
    "MobileNumber": 99988888,
    "LastModifiedBy": "LANDE JAN ÅGE",
    "LastModifiedDate": "2014-06-14T17:17:11.223",
    "IsSelectedForNotification": false,
    "_links": {
        "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/428743989/profile"
        },
        "portalview": {
            "href": "https://www.altinn.no/Pages/Profile/UnitProfile.aspx?o=428743989"
        },
        "contactinformation": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/428743989/profile/contactinformation"
        }
    }
}

"Email" og "MobileNumber" er kontaktinformasjon registrert på virksomheten i Enhetsregisteret. Dersom brukere følger lenken til contactinformation vil det bli returnert en liste med kontaktinformasjon registert av brukerne i Altinn. Kontaktinformasjonen blir benyttet til varsling (epost og sms) på vegene av tjenesteeiere i Altinn.

3. Innsynstjenester

Publisert: 19.02.2014tal