Metadata

Metadata for alle tjenester i Altinn.

 
Altinn API tilbyr en ressurs som gir tilgang til metadata for tjenester tilgjengelige i Altinn. Metadata ressursen er åpent tilgjengelig og krever ikke autentisering.

GET operasjon for å hente metadata for alle tjenester

GET /api/metadata
HTTP/1.1
ApiKey: myKey
Accept: application/hal+json

 

Respons fra API:

{
    "_links": {
        "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/metadata"
        }
    },
    "_embedded": {
        "metadata": [
            {
                "ServiceOwnerCode": "BUF",
                "ServiceOwnerName": "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet",
                "ServiceName": "BUF-0021 Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner",
                "ServiceCode": "3734",
                "ServiceEditionCode": 150114,
                "ValidFrom": "2014-05-15T08:00:00",
                "ValidTo": "2099-01-15T00:56:00",
                "ServiceType": "FormTask",
                "_links": {
                    "self": {
                        "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3734/150114"
                    }
                }
            },
            {
                "ServiceOwnerCode": "BUF",
                "ServiceOwnerName": "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet",
                "ServiceName": "Søknad om aktivitetstilskot for å betre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersonar (LHBT)",
                "ServiceCode": "3610",
                "ServiceEditionCode": 130802,
                "ValidFrom": "2014-01-16T10:23:50",
                "ValidTo": "2099-02-01T00:51:00",
                "ServiceType": "FormTask",
                "_links": {
                    "self": {
                        "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3610/130802"
                    }
                }
            },.....................

 

GET operasjon for å hente metadata for enkelt tjeneste

GET /api/metadata/formtask/3734/150114
HTTP/1.1
ApiKey: myKey
Accept: application/hal+json

 

Respons fra API:

{
    "ServiceOwnerCode": "BUF",
    "ServiceOwnerName": "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet",
    "ServiceName": "BUF-0021 Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner",
    "ServiceCode": "3734",
    "ServiceEditionCode": 150114,
    "ValidFrom": "2014-05-15T08:00:00",
    "ValidTo": "2099-01-15T00:56:00",
    "ServiceType": "FormTask",
    "RestEnabled": false,
    "FormsMetaData": [
        {
            "FormID": 3686,
            "FormName": "BUF-0021 Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner",
            "DataFormatProviderType": "Seres",
            "DataFormatID": "4362",
            "DataFormatVersion": 36770,
            "IsOnlyXsdValidation": false,
            "FormType": "MainForm",
            "_links": {
                "schema": {
                    "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3734/150114/forms/4362/36770/xsd"
                }
            }
        }
    ],
    "_links": {
        "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3734/150114"
        }
    }
}

 

Metadata om den enkelte tjenesten vil for eksempel inkludere informasjon om det er mulig å sende inn skjema via REST API, samt gi tilgang til XSD for skjema (Datamodell)

 

Publisert: 14.06.2014tal