Registrering


Registrer din applikasjon hos Altinn

For at vi skal kunne stoppe misbruk og feilbruk må du registrere deg
for å kunne bruke Altinn API-et. Dette gjelder både for sluttbruker og tjenesteeier apiene Altinn tilbyr.

Publisert: 24.10.2013tal