Sluttbruker API

Registrer din applikasjon hos Altinn

Før du skal bruke APIet må du ta stilling til hvilke ressurser i APIet du skal benytte og på hvilken måte (Read=lesetilgang, Write=skrivetilgang). API-nøkkelen du blir tildelt vil kun være gyldig for de ressursene du har bedt om tilgang til.

I registreringen er det et skille mellom app (mobilapps, desktop-applikasjoner eller backend-løsninger) og web (eksterne nettsider som skal kalle Altinn i f.eks. javascript).

Siden Altinn benytter CORS er det viktig å angi alle domener som skal brukes i test/produksjon, med protokoll.

  • Read på Message gir tilgang til å hente meldinger og skjema. Write gir tilgang til å sende inn skjema, samt slette meldinger og skjema.
  • Read på Profile gir tilgang til å hente brukerens Navn, adresse og kontaktinformasjon, samt kontaktinformasjon for virksomheter brukeren kan representere
  • Read på Organizations gir tilgang til å hente ut virksomhetene pålogget bruker kan representere.
  • Read på Reportee gir tilgang til å hente ut alle avgivere (privatpersoner og virksomheter) pålogget bruker kan representere.
  • Read på Lookup gir tilgang til å aksessere eksponerte innsynstjenester i REST API.
  • Read/Write på Authorization gir tilgang til å se på eller endre delegerte roller og rettigheter på vegne av innlogget bruker eller virksomheter som brukere kan representere. 

Send følgende to skjemaer ferdig utfylt i en e-post til api@altinn.no

1. Bestillingsskjema
2. Egenerklæringsskjema

Når vi har registrert informasjonen vil vi sende en API-nøkkel som du må benytte i din applikasjon.

Publisert: 19.04.2016tal