Retningslinjer

Krav til merking
 
Det må kommer frem for brukeren at data kommer fra Altinn. All bruk av Altinn API i applikasjoner skal derfor merkes med følgende tekst:

  • «Data levert av Altinn» Bokmål
  • «Data delivered by Altinn». Engelsk

Vi har ikke krav til hvordan teksten skal vises, men den skal være godt synlig for brukeren, når vedkommende tar i bruk eller starter applikasjonen.

Andre krav

  • Du har ikke lov til å lage tjenester/applikasjoner som framstår som om de er laget av Altinn.
  • Du kan ikke endre på innholdet i data som leveres.
  • Du har ikke lov til å bruke innholdet på nettsider med pornografisk eller rasistisk innhold, eller på nettsider som bryter norsk lov.
  • Se dokumentasjonen for informasjon om autentisering og sikkerhet. Det kreves at  applikasjonsleverandøren fyller ut egenerklæringskjema for bruk av Altinn API.
  • Ved integrasjon av innhold fra Altinn API i andre fødererte portaler er det et krav at brukeren opplyses om bruken av Altinn API og hvilke ressurser i Altinn portalen benytter.
Publisert: 21.10.2013tal