Kommunale tjenester i Altinn

Kommunesektoren (KS) og Altinn har inngått samarbeidsavtale om etablering av kommunale og fylkeskommunale tjenester i Altinn.

Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å få etablert nye tjenester i Altinn må fylle ut Behovsbeskrivelse for kommunale og fylkeskommunale tjenester i Altinn.

Det utfylte skjemaet sendes til tjenesteeier@altinn.no. Altinn Sentralforvaltning (ASF) vil da vurdere om det er mulig å løse tjenestebehovet i Altinn. Dersom det er mulig å løse behovet, vil ASF legge fram ønsket for Koordineringsrådet, som KS og ASF har etablert for å få avklart om tjenester kan bli nasjonale tjenester og forvaltes av KS. Tjenestebehovet blir da vurdert mot andre kommunale og fylkeskommunale tjenestebehov og gitt prioritet i forhold til disse.

Bruk av KS FIKS Meldingsformidler (SvarUt og SvarInn)

Kommuner og fylkeskommuner som vil bruke KS FIKS Meldingsformidler til å formidle dokumenter mellom avsender og mottaker via ulike kanaler, må henvende seg til KS. Du finner mer informasjon om løsningen på KS sin nettside

Publisert: 29.06.2016tal