Datakonsumenter

En datakonsument er en aktør som ønsker tilgang til data. En person eller organisasjon kan i en prosess med datakonsument gi samtykke til at data om dem kan hentes hos aktuell datakilde/tjenesteeier.

Samtykke er en nøkkelfunksjon i Altinnløsningen. Denne har til hovedhensikt å gi brukeren mulighet til å samtykke til at tredjepart, datakonsumenten, får utlevert et spesifikt sett av opplysninger som tidligere er innhentet av datakilde/tjenesteeier. 

I forbindelse med at Samtykkebasert lånesøknad (SBL) er den første tjenesten som utvikles med bruk av samtykke er det produsert en rapport om ytelsesverifikasjon.
Det er også foretatt en vurdering av informasjonssikkerhet og innebygd personvern.

Publisert: 19.06.2017ehk