Altinn fjerner støtte for TLS 1.0 og 1.1 senest innen utgangen av mars 2019

Altinn tar sikte på å fjerne støtte for TLS 1.0 og 1.1 senest innen utgangen av mars 2019.

Endringen vil påvirke hele plattformen, og eventuelle løsninger som benytter TLS for kryptering mot Altinn.

Eventuelle løsninger som ikke støtter TLS 1.2 eller nyere vil slutte å fungere etter at nevnte støtte er fjernet.

For evt. spørsmål, ta kontakt med Altinn Servicedesk på mail, tjenesteeier@altinn.no.

Publisert: 10.12.2018teg