TT02: 190313-14 Planlagt vedlikehold med nedetid

Ifbm. planlagt vedlikehold vil TT02 være utilgjengelig 13.3.19 fra kl. 20:00 til 14.3.16 kl. 01:00.

Tjenesteeiere vil ikke kunne sende eller motta data i dette tidsrommet og frem til 14.3.19 kl. 07:00.

Alle forsendelser legges i kø og vil bli håndtert etter vedlikeholdet.

Publisert: 11.03.2019ghh