Oppdatert: TT02 og PROD: Utfasing av TLS 1.0 og TLS 1.1

Det vises til varsel fra 11.12.2018 ang utfasing av TLS 1.0 og 1.1, som henvises til skal skje i løpet av mars 2019.

Vi har valgt å justere den planlagte endringen, for å redusere risiko og feilsituasjoner for brukerne. Planen fremover vil være som følger:

Utfasing av TLS 1.0 (for inngående trafikk til Altinn)

Gjennomføres i TT02: 13.februar

Gjennomføres i PROD: 14. mars

Utfasing av TLS 1.1 for inngående trafikk planlegges iløpet av mai, vi kommer tilbake til datoene.

For evt. spørsmål, ta kontakt med Altinn Servicedesk på mail, tjenesteeier@altinn.no.​

Det vises til varsel fra 11.12.2018  varsel 8.2.2019 ang utfasing av versjon 1.0 og 1.1

Vi har gjort en ytterligere analyse for å kunne avdekke hvem dette berører, og basert på analysen ser vi at det er få tilfeller som benytter versjon 1.1 men en større gruppering av tjenesteeiere, sluttbrukersystemer og finansinstitusjoner som fortsatt benytter TLS versjon 1.0.

Vi har derfor valgt å gi dere litt ekstra tid, til å legge over til å benytte versjon 1.2. Utfasing av TLS 1.0 og 1.1, gjelder som sagt for inngående trafikk til Altinn

Planen blir derfor som følger:

Gjennomføres i TT02: 08. mai  2019

Gjennomføres i PROD: 19. august 2019

For evt. spørsmål, ta kontakt med Altinn Servicedesk på mail, tjenesteeier@altinn.no.

Publisert: 08.02.2019ghh