Spørsmål og svar

Spørsmål 1:

Dersom man som offentlig virksomhet (ikke kommune) allerede bruker komponenten «SvarUt» fra KS til å sende brev til virksomheter, som de mottar i Altinn, hva skal man foreta seg da?

Svar:

Regjeringen har i sitt Digitaliseringsrundskriv besluttet at «Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende». Dersom den offentlige virksomheten allerede har tatt i bruk KS sin SvarUt komponent for forsendelse av post til virksomheter til virksomhetens postkasse i Altinn, så kan denne fortsatt anvendes, så fremt den offentlige virksomheten har akseptert bruksvilkår for tjenesten «Digital post til virksomheter» eller inngått Samarbeidsavtale med Altinn.  Vi oppfordrer brukere av KS SvarUt om å kontakte KS for tilpasning til DPV, samtidig vil Altinn organisasjonen gå i dialog med KS om tilgjengeliggjøring av de nye DPV meldingstypene i sin SvarUt komponent.

Spørsmål 2:

Hvilke muligheter finnes for integrasjon mellom DPV og sak- og arkivsystem?

Svar:

Alternativene for å integrere DPV med Sak & Arkivsystemer er som følger: (begge alternativ forutsetter at den offentlige virksomheten har akseptert bruksvilkår for tjenesten «Digital post til virksomheter» eller inngått Samarbeidsavtale med Altinn)

a.)     Kombinasjon av DPV og Difi sitt Integrasjonspunkt (https://samarbeid.difi.no/meldingsutveksling)

Integrasjonspunktet er en programvare for gratis nedlasting og installasjon som håndterer kostnadsdrivende integrasjoner mot andre systemer og transportinfrastrukturer. Integrasjonspunktet henter informasjon i en adresseringstjeneste og leverer meldinger til en formidlingstjeneste. Denne formidlingstjenesten sørger for videresending til riktig løsning og adressat. Det geniale med løsningen er at integrasjonspunktet påfører elektronisk adresse og bestemmer riktig transportkanal.  Dette gjør jobben for saksbehandler mye enklere.

Foreløpig deltar enkelte virksomheter i testing av integrasjonspunktet. Ta kontakt med Difi via e-post: idporten@difi.no for å komme i gang.

b.)    Kombinasjon av DPV og KS SvarUt (http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/svarut/dette-er-svarut/ )

SvarUt er en komponent som koples til kommunenes fagsystemer. Saksbehandleren bruker sak/arkivsystemet som før, adresserer posten og påfører fødsels- eller organisasjonsnummeret til mottakeren, dersom dette er kjent. Deretter ekspederes dette til SvarUt i stedet for til vanlig utskrift. Så tar SvarUt over jobben.

Det må tegnes avtale mellom den offentlige virksomheten og KS KommIT. Mer informasjon og selve avtaledokumentene finner du her: (http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/svarut/komme-i-gang-med-svarut/) .

Spørsmål 3:

Hvilken rolle/rettighet er påkrevd for å lese brev fra DPV?

Svar:

Rollen «Post/Arkiv» 

Publisert: 30.05.2017lba