System og brukerdokumentasjon for Altinn

Under finner du system- og brukerdokumentasjon for Altinn.

Under finner du system- og brukerdokumentasjon for Altinn.

System-dokumentasjon

Systemdokumentasjonen er en funksjonell og teknisk beskrivelse av Altinn-løsningen.

Møte-dokumentasjon

Dokumentasjon (innkallinger, presentasjoner og referat) fra ulike møter i Altinn-samarbeidet.