Innsendingstjeneste

En innsendingstjeneste er en tjeneste der bruker fyller ut, signerer og sender inn et skjema på www.altinn.no. Skjemaet kan også fylles ut og signeres/sendes inn via applikasjoner (med REST-API) eller sluttbrukersystem. Med REST-API kan skjema integreres på tjenesteeier sine egne nettsider og også sendes inn derfra.

For å utvikle en innsendingstjeneste må tjenesteeier gjennom 4 faser og du kan lære mer om du ulike fasene ved å klikke på pilene under:

Innsendingstjeneste

En innsendingstjeneste er en tjeneste der bruker fyller ut, signerer og sender inn et skjema på www.altinn.no. Skjemaet kan også fylles ut og signeres/sendes inn via applikasjoner (med REST-API) eller sluttbrukersystem. Med REST-API kan skjema integreres på tjenesteeiers sine egne nettsider og også sendes inn derfra.

Tjenesteeier kan legge skjema klart i brukerens arbeidsliste i Altinn og det er mulig med forhåndsutfylling med sluttbrukerens data (prefill), abonnement og varsling.

Skjemasettet kan følge en prosessflyt som omfatter utfylling, et antall signeringer og innsending.

Data registrert av sluttbruker sendes tjenesteeier. Det er også mulig å tilrettelegge for distribusjon av ulike deler av dataene fra ett skjema til ulike etater.


Publisert: 22.09.2015tal