Meldingstjeneste

En meldingstjeneste er en tjeneste som lar etaten sende en melding som brukerne kan lese i Altinn-portalen eller laste ned til sitt datasystem. Meldingen kan også leses på etatens eget nettsted ved hjelp av Altinn sitt REST-API.

For å utvikle en meldingstjeneste må tjenesteeier gjennom 4 faser og du kan lære mer om du ulike fasene ved å klikke på pilene under:

Meldingstjeneste

En meldingstjeneste er en tjeneste som lar etaten sende en melding som brukerne kan lese i Altinn-portalen eller laste ned til sitt datasystem. Meldingen kan også leses på etatens eget nettsted ved hjelp av Altinn sitt REST-API.

Informasjonen som sendes fra tjenesteeier til bruker kan presenteres i form av HTML, binære vedlegg og/eller skjema. Meldinger kan om ønskelig arkiveres i brukerens arkiv i Altinn.

Det er mulig å sende ut varsel om mottatt melding via e-post og/eller SMS. Det er også mulig å be om bekreftelse på mottak.


Publisert: 22.09.2015tal