Samhandlingstjeneste

En samhandlingstjeneste er en sammensetning av flere tjenester til en helhetlig prosess. De ulike enkelttjenestene grupperes og presenteres for sluttbruker på en arbeidsflate. Arbeidsflaten kan samtidig gi veiledning og støtte i prosess og regelverk. Enkelttjenestene i en samhandlingstjeneste utvikles på samme måte som om de var enkeltstående.

For å utvikle en samhandlingstjeneste må tjenesteeier gjennom 4 faser og du kan lære mer om du ulike fasene ved å klikke på pilene under:

Samhandlingstjeneste

NB: Sidene som omhandler å utvikle en samhandlingstjeneste er ikke ferdige ennå, og inntil videre henviser vi til det som står skrevet om samhandlingstjenester i brukerdokumentasjonen for TUL.

En samhandlingstjeneste er en sammensetning av flere tjenester til en helhetlig prosess. De ulike enkelttjenestene grupperes og presenteres for sluttbruker på en arbeidsflate. Arbeidsflaten kan samtidig gi veiledning og støtte i prosess og regelverk. Enkelttjenestene i en samhandlingstjeneste utvikles på samme måte som om de var enkeltstående.

I sin enkleste form kan en samhandlingstjeneste samle tjenester som inngår i en enkel, sekvensiell prosess mellom én avgiver og én tjenesteeier, for eksempel send søknad – motta svar – send klage – motta svar.

I mer komplekse tilfeller kan samhandlingstjenesten involvere flere tjenesteeiere og/eller tillate svært mange alternative løp, avhengig av sluttbrukers handlinger kombinert med utfallet av enkelttjenestene som inngår.


Publisert: 22.09.2015tal