2.Tjenesteutvikling

I denne fasen designes, implementeres, testes og produksjonssettes de enkelttjenestene som skal realiseres i Altinnplattformen. Prosessen kan variere avhengig av hvilken tjenestetype som utvikles, men alle har 4 hovedtrinn (også kalt delprosesser).

I hver av disse delprosessene (pilene under) finner du detaljer om aktiviteter og leveranser som må på plass i denne fasen.

Tjenesteutvikling

Ved å klikke på lenkene eller prosesspilene finner du en overordnet beskrivelse av hver fase. Det er viktig å merke seg at design/utvikling og test av tjenesten bør foregår i en iterativ prosess slik at man sikrer seg tjenester som fungerer etter hensikt og gir gode brukeropplevelser.

Videre veiledning og beskrivelse av aktiviteter som inngår i de ulike prosesstegene er beskrevet under den aktuelle tjenestetypen:

Underveis i tjenesteutviklingsfasen må det bestilles endringer/ konfigureringer. Til dette formålet er det utviklet standardiserte bestillingsskjema. Aktuelle bestillingsskjema listes opp under arkfanen sjekkliste for den enkelte tjenestetype.

 Sjekkliste

Bestillingsskjema i oppstartsfasen gjelder kun for nye tjenesteeiere. Det er viktig at ASF får oppdatert informasjon om endringer i bestillinger, hvis det skulle forekomme underveis i prosessen. Denne informasjonen blir brukt for å planlegge ressurser og kapasitet hos ASF og hos ASF sine leverandører.

Relevante bestillingsskjema (krever innlogging):

For å kunne gjennomføre testfasen etter at tjenesten er utviklet, og grensesnitt og datamottak etablert, må tjenesteeier bestille testbruker. Det anbefales å bestille dette så tidlig som mulig slik at dataene ligger klare for bruk. Dette gjøres ved å sende en supporthenvendelse via selvbetjeningsportalen eller epost til ASF.


Publisert: 22.09.2015tal