Produksjonssette

I denne fasen designes, implementeres, testes og produksjonssettes de enkelttjenestene som skal realiseres i Altinnplattformen. Prosessen kan variere avhengig av hvilken tjenestetype som utvikles, men alle har 4 hovedtrinn (også kalt delprosesser).

I hver av disse delprosessene (pilene under) finner du detaljer om aktiviteter og leveranser som må på plass i denne fasen.

Produksjonssetting

Dette er siste steget i tjenesteutviklingsprosessen. Det forutsettes at tjenesteeier har gjennomført akseptansetest og at det ikke finnes utestående feil i tjenesten.

I fasen skal alle grensesnitt som er testet i testmiljø reetableres i Altinn sitt produksjonsmijlø mot tjenesteeiers produksjonsmiljø. I tillegg skal selve tjenesten produksjonssettes og informasjon om denne publiseres for sluttbrukere. 

Tjenesteeier må være forberedt på at denne fasen vil ta noe tid.

Fasen er unik for hver tjenestetype og du finner beskrivelse av stegene under hver tjenestetype i menyen til venstre eller ved å klikke på lenkene under


Publisert: 25.09.2015tal