3.Produksjonssetting og drift

Etter at tjenesten har blitt satt i produksjon er utviklingsarbeidet ferdig. Tjenesteeier har likevel en del plikter som må oppfylles, blant annet å ha en fungerende lokal serviceledelse ALF (Altinn lokalforvaltning) samt å levere prognoser. Tjenesten varer sjelden evig, og kommer i nye versjoner eller saneres.

Denne fasen inneholder 3 delprosesser. I hver av disse delprosessene er aktiviteter og leveranser som må på plass beskrevet.

Produksjonssetting og drift (Drift og forvaltning)

Når tjenesten er satt i produksjon er utviklingsarbeidet ferdig. Tjenesteeier har likevel en del plikter som må oppfylles, blant annet å ha en fungerende lokal serviceledelse ALF (Altinn lokalforvaltning) og å levere prognoser. Tjenesten varer sjelden evig, og kommer i nye versjoner eller saneres.


Publisert: 22.09.2015tal