ALF

Etter at tjenesten har blitt satt i produksjon er utviklingsarbeidet ferdig. Tjenesteeier har likevel en del plikter som må oppfylles, blant annet å ha en fungerende lokal serviceledelse ALF (Altinn lokalforvaltning) samt å levere prognoser. Tjenesten varer sjelden evig, og kommer i nye versjoner eller saneres.

Denne fasen inneholder 3 delprosesser. I hver av disse delprosessene er aktiviteter og leveranser som må på plass beskrevet.

Lokal serviceledelse (ALF)

I henhold bilag 3 til samarbeidsavtalen skal tjenesteeier ha på plass en lokal serviceledelse som fyller følgende roller:

  • Serviceledelse
  • Informasjonsansvarlig
  • Hendelsesansvarlig
  • Bestiller

Samme person kan ha flere av rollene der det er hensiktsmessig.

Det er tjenesteeiers plikt å sørge for at det er noen som fyller disse rollene, og det er også tjenesteeiers plikt å gjøre dette kjent for de øvrige delene av Altinn-samarbeidet. Navn, e-post og telefonnummer (fortrinnsvis mobil) for hvem som har rollene må holdes oppdatert i kontaktlisten (krever innlogging). Tjenesteeier har mulighet til å gjøre endringer i dette selv.

Kontaktlista er også grunnlag for innkallinger til en del møtefora. Sørg derfor for å holde også dette feltet i kontaktlista oppdatert.


Publisert: 25.09.2015tal