Prognoser

Etter at tjenesten har blitt satt i produksjon er utviklingsarbeidet ferdig. Tjenesteeier har likevel en del plikter som må oppfylles, blant annet å ha en fungerende lokal serviceledelse ALF (Altinn lokalforvaltning) samt å levere prognoser. Tjenesten varer sjelden evig, og kommer i nye versjoner eller saneres.

Denne fasen inneholder 3 delprosesser. I hver av disse delprosessene er aktiviteter og leveranser som må på plass beskrevet.

Levere prognoser

Tjenesteeier skal sende inn prognoser for bruk av sine tjenester for kommende år i oktober hvert år. Prognosene skal inneholde forventet bruksvolum for tjenesten, frister, planlagte produksjonssettinger og eventuelle andre relevante forhold.

Altinn sentralforvaltning har utarbeidet en mal for disse prognosene, som innebærer at informasjonen i stor grad er forhåndsutfylt. Se fanen bruksanvisning for en forklaring på hvordan man godkjenner eller endrer de forhåndsutfylte dataene.

Prognosene danner grunnlaget for tjenestekalenderen (krever innlogging), og eventuelle avvik fra prognosene (frist- og produksjonssettingsendringer) må meldes til Altinn sentralforvaltning så snart det lar seg gjøre. NB! Innsendingen av prognoser erstatter ikke innlegging av ny tjeneste og utviklingsplan.

Bruksanvisning for å legg inn prognoser

Finner du på følgende side


Publisert: 25.09.2015tal