Versjoner

Etter at tjenesten har blitt satt i produksjon er utviklingsarbeidet ferdig. Tjenesteeier har likevel en del plikter som må oppfylles, blant annet å ha en fungerende lokal serviceledelse ALF (Altinn lokalforvaltning) samt å levere prognoser. Tjenesten varer sjelden evig, og kommer i nye versjoner eller saneres.

Denne fasen inneholder 3 delprosesser. I hver av disse delprosessene er aktiviteter og leveranser som må på plass beskrevet.

Versjonshåndtering

Hvor stort arbeid det er å lage en ny versjon (eller utgave) av en tjeneste, avhenger i stor grad av hvor store endringer det skal gjøres i tjenesten. Store endringer kan kreve en tilnærmet fullstendig tjenesteutviklingsprosess, og kanskje en velger å lage en helt ny utgave av tjenesten. Mens mindre justeringer kun krever en forenklet tjensteutvikling, og kanskje det holder å lage en ny versjon av eksisterende utgave.

Når den nødvendige tjenesteutviklingen er utført, må riktig bestillingsskjema for produksjonssetting sendes inn. Det er kun de delene som er endret som må bestilles produksjonssatt på nytt (det vil si at om tjenesten bruker kodeliste, og denne ikke er endret trengs ingen ny bestilling på kodeliste). Om det er behov for endringer på Om skjema-siden som følge av endringene, må dette også bestilles.

Når en tjeneste kommer i ny versjon må tjenesteeier vurdere om den nåværende versjonen (i produksjon) skal saneres. Hvis versjonen som er i produksjon ikke skal saneres, vil det være mulig å benytte både gammel og ny versjon av tjenesten når den nye utgaven er produksjonssatt.

NB: Om to instanser av tjenesten skal være i produksjon samtidig må dette være to forskjellige utgaver av tjenesten, det er ikke mulig å ha to versjoner av samme utgave i produksjon samtidig..

Bestillingsskjema Sanering og/eller deaktivering av tjeneste (krever innlogging) benyttes også hvis en tjeneste ikke lenger skal være aktiv.


Publisert: 25.09.2015tal