ELMER

ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er vedtatt som retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett. De fleste skjemaverktøy som brukes i Norge sørger automatisk for riktig plassering av elementer og riktig funksjonalitet i samsvar med ELMER. Likevel er det den enkelte skjemautvikleren som må sikre at skjemaet blir hensiktsmessig og forståelig for brukerne, ved å følge ELMERs krav til logikk, struktur og pedagogikk.

Du finner mye mer informasjon på ELMER sine egne sider her på Altinnett.


Publisert: 22.09.2015tal