SERES

SERES (forkortelse for SEmantikkRegister for Elektronisk Samhandling) er en nettbasert løsning hvor brukere kan etablere og forvalte sine egne metadata til bruk i informasjonsforvaltning og tjenesteproduksjon. SERES erstatter Oppgaveregister-løsningen som så langt har levert metadata til Altinn. Den skal også erstatte og forbedre funksjonaliteten i Oppgaveregisteret.

I SERES etablerer man modeller som beskriver informasjon innenfor et domene. Et domene er i denne sammenheng en offentlig aktør, tjenesteeier eller et fagområde.

Ut fra disse informasjonsmodellene kan brukeren lage produkter (p.t. meldingsspesifikasjoner) til bruk i tjenesteutviklingen.

Du finner mye mer informasjon på SERES sine egne sider her på Altinnett.


Publisert: 22.09.2015tal